Technické služby Chrudim

Technické služby Chrudim 2000 spol. s r. o. jsou obchodní firmou s právní formou společnosti s ručením omezeným, se sídlem Sečská ul. 809, Chrudim III, PSČ 537 01, identifikační číslo: 25292081, která je zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13519.

Tuto společnost zastupují jednatelé, a dále zde působí dozorčí rada.
Zakladatelem a jediným společníkem je Město Chrudim se sídlem Resselově náměstí 77, Chrudim I, PSČ 537 01, identifikační číslo: 00270211.

Obchodní firma se především zabývá poskytováním veřejně prospěšných služeb jako celku. Konkrétní činnosti jsou v další části blíže specifikovány.
Technické služby zaměstnávají v průměru 60 - 70 zaměstnanců.

banner (002).jpg

Více informací  

 

 

 

 

www.cisteniulic.cz

                                                                                                                                                                             

18. dubna 2019Sběrný dvůr
17. dubna 2019Svoz odpadu