Drobečková navigace

Úvod > O společnosti

O společnosti

Základní údaje a charakteristika společnosti

Úplný název společnosti:
Technické služby 2000 Chrudim spol. s r.o.
se sídlem Sečská 809, 537 01 Chrudim,
IČ: 25292081
dále také jen „společnost“.
Technické služby Chrudim 2000 spol. s r. o. jsou právnickou osobou s vlastním finančním řízením, jejímž jediným společníkem je zakladatel společnosti město Chrudim.
Společnost je založena za účelem podnikání ve smyslu obchodního zákoníku, zároveň je samostatnou účetní jednotkou ve smyslu příslušných předpisů.

Předmět podnikání

Posláním Technických služeb Chrudim 2000 spol. s r.o. je především zajišťování obecně prospěšných služeb ve městě Chrudimi.
Předmět podnikání (činnosti) je stanoven zakladatelskou listinou ze dne 16. 7. 2001 sepsanou formou notářského zápisu u notářky JUDr. Jiřiny Návratové pod označením N 286/2001.

Spolupráce se společníkem

Spolupráce s jediným společníkem – zakladatelem společnosti (město Chrudim) je dána stanovami a příslušnými smlouvami mezi společností a městem Chrudim.

Organizační struktura

Organizační struktura (.doc, 44KB)