Drobečková navigace

Úvod > Politika jakosti

Politika jakosti

Posláním naší společnosti je starost o čistotu  města  Chrudim ve všech jejích aspektech. Spektrum činností je velmi rozsáhlé a není jednoduché všechny činnosti skloubit tak, aby výsledkem naší práce bylo čisté a zdravé město. V této souvislosti se společnost a její zaměstnanci řídí následujícími zásadami:   

  1. Naší nejvyšší prioritou je čisté město v každém ročním období. Každou činnost děláme ve firmě proto, abychom naplnili tento cíl, potěšili a uspokojili občana města. Chceme správně předvídat přání a potřeby našich spoluobčanů. Co jsme slíbili, chceme splnit.

  2. Za samozřejmé je považováno dodržování platných zákonů a jiných nařízení týkajících se jakosti, ochrany životního prostředí a zdraví.

  3. Našim cílem je nejen trvalé  zlepšování kvality naší práce, ale i zlepšování péče o životní prostředí, bezpečnosti a ochrany při práci.

  4. Chceme minimalizovat jakékoli projevy znečišťování životního prostředí.

  5. Snažíme se zohledňovat názory a doporučení občanů města, zaměstnanců a zástupců zainteresovaných stran při přijímání opatření ke zlepšování kvality naší práce.

  6. Společnost hodnotí rizika možného ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců.

  7. Chceme zajistit profesionální úroveň všech činností, které vykonáváme. Chceme mít stabilní kolektiv zaměstnanců spokojených ve své práci.