Drobečková navigace

Úvod > Činnosti > Sběr tříděného odpadu

 

 Středisko odpadů: Sběr tříděného odpadu – provoz sběrného dvora a skládky Podhůra

Vedoucí střediska: Jiří Ohryzek 734 766 343 / 469 630 007

 

Pracovní doba                                                                             

pondělíúterý:        8,0018,00 hod.              

středa:                    12,0018,00 hod.

čtvrteksobota:      8,0018,00 hod. 

Sběrný dvůr se nachází v ulici Obce Ležáků vlevo před železničním přejezdem směrem na Slatiňany. Venkovní areál je vybaven kontejnery, do kterých lze uložit např. separovaný odpad(plasty, sklo, papír, železo), dřevo, textil, pneumatiky, biologický odpad, stavební a objemný odpad. Ve skladech jsou umístěny nádoby na nebezpečný odpad, olej a elektrospotřebiče (ledničky, TV, PC a drobné elektro). Odpady od občanů města Chrudim jsou odebírány převážně zdarma, nebo dle schváleného ceníku města Chrudim. Při předávání odpadu je občan povinnen se prokázat průkazem totožnosti a řídit se pokyny obsluhy. V areálu je zajištěn prodej sběrných odpadových nádob.

Provoz sběrného dvora je každý pracovní den a v sobotu.

Nakládání s odpady upravuje vyhláška města Chrudim č. 6/2008, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jeho katastrálním území včetně systému nakládání se stavebním odpadem.

Dále jsou po městě rozmístěny nádoby a kontejnery na tříděný odpad, z nichž zabezpečujeme svoz tříděného odpadu.

KONTEJNERY PLAST SKLO PAPIR

KONTEJNERY TEXTIL ELEKTRO OLEJ

TEXTILNÍ BOXY SOUŘADNICE

 

Tašky na třídění odpadu:

tašky na třídění odpadu

 

NOVINKA! Do kontejnerů na plasty lze ukládat i drobný kovový odpad: kontejnery na plasty

 

Skládka inertních odpadů je omezeně provozována v lokalitě Podhůra. Na skládku je možné ukládat zeminu a staveništní suť neznečištěnou škodlivinami. Provoz  skládky je omezen a možnost uložení většího množství inertního odpadu je možný po telefonické dohodě každý pracovní den.

Sběrný dvůr:                   49° 56' 24.6286188" N, 15° 47' 42.2986006" E     Skládka Podhůra:                49°55'9.781"N, 15°46'52.341"E

Odkaz na mapu:              https://mapy.cz/zakladni?x=15.7960793&y=49.9404525&z=17&source=osm&id=1035158696