Drobečková navigace

Úvod > Činnosti > Sběr tříděného odpadu

 

 Středisko odpadů: Sběr tříděného odpadu – provoz sběrného dvora a skládky Podhůra

Vedoucí střediska: Jiří Ohryzek 734 766 343 / 469 630 007

Pracovní doba

všední dny: 8,00 – 18,00 hod.

sobota:        8,00 – 12,00 hod.

Sběrný dvůr se nachází v ulici Obce Ležáků vlevo před železničním přejezdem směrem na Slatiňany. Venkovní areál je vybaven kontejnery, do kterých lze uložit např. separovaný odpad(plasty, sklo, papír, železo), dřevo, textil, pneumatiky, biologický odpad, stavební a objemný odpad. Ve skladech jsou umístěny nádoby na nebezpečný odpad, olej a elektrospotřebiče (ledničky, TV, PC a drobné elektro) Odpady od občanů města Chrudim jsou odebírány převážně zdarma, nebo dle schváleného ceníku města Chrudim. Při předávání odpadu je občan povinnen se prokázat průkazem totožnosti a řídit se pokyny obsluhy. V areálu je zajištěn prodej sběrných odpadových nádob.

Provoz sběrného dvora je každý pracovní den a v sobotu.

Nakládání s odpady upravuje Vyhláška Města Chrudim č. 6/2008 Vyhláška města Chrudim o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jeho katastrálním území včetně systému nakládání se stavebním odpadem.

Dále jsou po městě rozmístěny nádoby a kontejnery na tříděný odpad, z nichž zabezpečujeme svoz tříděného odpadu.

KONTEJNERY PLAST, SKLO, PAPÍR

KONTEJNERY TEXTIL, ELEKTRO, OLEJE

     
  Město Chrudim - rozmístění sběrných boxů na textil:    
  DR. JANA MALÍKA  
  TOPOLSKÁ  
  NA VĚTRNÍKU 1248  
  U STADIONU 708  
  DR. VÁCLAVA PEŠKA  
  GORKÉHO  
  HUSOVA 786-8  
  DRUŽSTEVNÍ 955, VEDLE HERNY  
  DRUŽSTEVNÍ X MALECKÁ, PŘED BYTOVÝM DOMEM U REKLAMY AFRODITA  
  FONTINOVA 477, U GARÁŽÍ VEDLE KONTEJNERŮ  
  SVĚCHYŇOVA 940, HNÍZDO KONTEJNERŮ VEDLE ČERVENÝCH VRAT  
  PARDUBICKÁ 879, HNÍZDO U KOTELNY  
  STROJAŘŮ 1224, HNÍZDO U BYTOVÝCHDOMŮ  
  NA VĚTRNÍKU 1209, NA SÍDLIŠTI  
  TOPOLSKÁ 736  
  VÁCLAVSKÁ 567-568  
  U STADIONU 724, ZA ZVONY  
  PALACKÉHO TŘÍDA 276  
  BOHUSLAVA MARTINŮ 692, DO OHRÁDKU  
  SD NA ULICI OBCE LEŽÁKŮ 576,  PO-PÁ 8-18 SO 8-12  
     

Skládka inertních odpadů je omezeně provozována v lokalitě Podhůra. Na skládku je možné ukládat zeminu a staveništní suť neznečištěnou škodlivinami. Provoz  skládky je omezen a možnost uložení většího množství inertního odpadu je možný po telefonické dohodě každý pracovní den.

Sběrný dvůr:                   49° 56' 24.6286188" N, 15° 47' 42.2986006" E     Skládka Podhůra:                49°55'9.781"N, 15°46'52.341"E

Odkaz na mapu:              http://www.mapy.cz/s/43Ly            

 

SD ceník pro občany 2017.doc

SD ceník pro podnikatele 2017.doc

ceník popelnic a kontejnerů