Drobečková navigace

Úvod > Slovo ředitele

Slovo ředitele

Vážení návštěvníci,

Dovolte mi, abych v krátkosti představil naši společnost a cestou těchto webových stránek Vám nabídl služby naší společnosti v oblasti veřejně prospěšných služeb.

Technické služby Chrudim 2000 spol. s r. o. jsou obchodní firmou s právní formou společnosti s ručením omezeným, se sídlem Sečská ul. 809, Chrudim III, PSČ 537 01, identifikační číslo: 25292081, která je zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13519.

Zakladatelem a jediným společníkem je Město Chrudim se sídlem Resslovo náměstí 77, Chrudim I, PSČ 537 01, identifikační číslo: 00270211; řídícím prvkem je valná hromada spolu s tříčlennou dozorčí radou. Společnost zastupuje 5 jednatelů společnosti, z nichž jeden je i ředitelem společnosti

Společnost jako společnost s r. o. působí na trhu komunálních služeb od roku 2000. Prošla řadou organizačních změn a její hlavní působiště spadá do teritoria města Chrudim a přilehlých obcí. Práce naší společnosti spočívá v poskytování veřejně prospěšných služeb jako celku, zejména v péči o město Chrudim, jeho čistotu, svoz odpadu, čištění komunikací a jejich údržbu v zimním období, úklid veřejných ploch, provoz semaforů a veřejného osvětlení ve městě Chrudim, včetně vyhledávání poruch a poskytování odborných vyjádření. Cestou našich výlepových ploch propagujeme kulturní a sportovní dění ve městě. Společnost se taktéž stará o městské hřbitovy. Odpovídáme za parkovací automaty ve městě, včetně prodeje ročních parkovacích karet. Zabezpečujeme přistavení kontejnerů a odvoz odpadů z lokalit Chrudimska, nedílnou součástí služeb je provozování sběrného dvora a skládky Podhůra.  

Konkrétní činnosti jsou specifikovány v další částech našich internetových stránek.

Technické služby zaměstnávají v průměru 40-60 zaměstnanců.

Věřím, že na našich internetových stránkách naleznete Vámi potřebné informace, které jsme schopni blíže určit pomocí pracovníků odpovídajících za jednotlivá střediska.

Pokud se rozhodnete využít našich širokých služeb, věříme, že naše spolupráce bude oboustranně výhodná.

 ředitel – jednatel Ing. Zdeněk KOLÁŘ