Drobečková navigace

Úvod > Činnosti > Svoz TDO

Středisko: Svoz SKO, nebezpečného, velkoobjemového a bioodpadu, přistavení kontejnerů        

vedoucí střediska: Jan Petr  739 090 920  /  469 638 813

administrátor: Jana Chalupová   604 950 910

Svoz TDO patří mezi hlavní činnosti společnosti. Zabezpečujeme svoz ve městě Chrudim, ale také v přilehlých obcích. Počet vyprazdňovaných nádob se pohybuje okolo 10 000 kusů popelnic a 500 kusů kontejnerů. Tento odpad je ukládán na skládku v Nasavrkách. Zabezpečujeme rovněž prodej odpadních nádob (popelnice, nízkoobjemové kontejnery) v prostorách sběrného dvora. Svoz TDO je plánován dle jednotlivých lokalit a jednotlivých dnů podle plánu svozu.

Svoz nebezpečného odpadu patří mezi další činnosti společnosti. V každé domácnosti se vyskytuje nebezpečný odpad, mezi který řadíme baterie, prošlé léky, zbytky kosmetiky, barvy, ředidla atd.

TS pravidelně provádějí ve spolupráci s městem Chrudim separovaný svoz nebezpečného odpadu. Tento sběr je pro občany města bezplatný a je organizován 2x ročně. Termíny jsou zveřejňovány na www stránkách naší společnosti, v městském zpravodaji a na výlepových plochách města Chrudim.   

Další činností střediska je přistavování velkoobjemových kontejnerů k odvozu sutí, biologického, nebo objemného odpadu pro občany, organizace a podnikatelské subjekty.   

Přistavení a odvoz kontejnerů pro občany a podnikatele

Prodej popelnic a kontejnerů