Drobečková navigace

Úvod > Útulek Chrudim

Psí útulek

Útulek pro opuštěná zvířata (dále jen „útulek“) byl zřízen usnesením Rady města Chrudimi č.  R / 384 ze dne 13. 9. 2011 jako samostatný organizační celek společnosti Technické služby Chrudim 2000, s. r. o. Tímto usnesením Rada města Chrudimi pověřila technické služby provozovat na území města útulek umístěný na adrese Sečská 809, Chrudim, PSČ 537 01.
Útulek zastupuje město Chrudim ve věcech ztrát a nálezů zvířat na území města podle ustanovení § 135 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Při zachování volné kapacity pro město Chrudim lze do útulku umisťovat zvířata i z jiných obcí na základě smluvního vztahu mezi společností a danou obcí.
Cílem útulku a jeho pracovníků je vytvořit pro zvířátka takové podmínky, aby se nestresovala a cítila se pokud možno dobře, a co nejdříve, pokud to legislativa a zdravotní stav zvířete dovolí, se dostala do adoptivních rodin.

Jak můžete pomoci pejskům, kteří skončí v psím útulku?
Pomoci můžete ve věci zkvalitnění životních podmínek pro psy žijící v těchto zařízeních, k zajištění nezbytné chybějící veterinární péče, k akutním operacím nalezených pejsků a ve vybavení jejich bydlení.
Pomoci opuštěným pejskům můžete finančním příspěvkem, a to všeobecně, nebo konkrétnímu zvířeti dle jeho katalogového čísla, které uveďte jako VS.

Číslo účtu:      43-9390260297/0100 vedený u KB, a.s., Chrudim

Dále uvítáme každého, kdo se zapojí jak do finanční, tak materiální péče, a taktéž ty, kteří rozšíří řady dobrovolných venčitelů.
Všem za pomoc děkujeme.

Tel. kontakt:
734 796 370 Vedoucí útulku
734 796 371 Zástupce vedoucího útulku
www.utulek-chrudim.cz
http://www.facebook.com/chrudim.utulek